Personvernerklæring

Personvernerklæring for Malermestrene Juuhl&Bratfoss As

Behandlingsansvarlig virksomhet og kontaktopplysninger

Malermestrene Juuhl&Bratfoss As er ansvarlig (behandlingsansvarlig) for behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi er opptatt av våre kunder, ansatte og leverandører og deres personvern, og påtar oss å respektere og beskytte deres personopplysninger og privatliv i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relaterte standarder. Denne personvernerklæringen er laget for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine. Du kan alltid kontakte oss om du har spørsmål eller forespørsler knyttet til måten vi behandler personopplysningene dine på:

Vennligst send oss mail: post@jubr.no ved spørsmål

Opplysninger vi samler inn om deg

Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvordan de samles inn. Vi kan samle inn personopplysninger på følgende måter:

Du kan, direkte eller indirekte, gi oss informasjon om deg selv i forbindelse med din bruk av våre produkter, tjenester på mail: post@jubr.no

Eksempler på informasjon vi samler inn i forbindelse med disse aktivitetene: Navn, firmanavn og informasjon om hvordan du kan kontaktes, informasjon vi måtte trenge for å kunne fakturere og andre detaljer du oppgir. Vi samler også inn betalingsinformasjon i forbindelse med forretningstransaksjoner, for eksempel betalingsmetode, fakturainformasjon, kontonummer osv.

Når du bruker tjenestene våre, kan vi, i tillegg til informasjonen du selv oppgir som angitt over, også samle inn følgende opplysninger om deg og din aktivitet:

 • Informasjon om produktene/tjenestener.
 • Geografisk plassering.

Formål og behandlingsgrunnlag for behandlingen

Vi må behandle personopplysningene dine for å kunne ha rett adresse og for å kunne gi et riktig tilbud, kontrakt eller lignende. Vi protokollfører alltid evalueringene vi har gjort for å vise hvordan vi har tatt hensyn til dine personlige interesser, rettigheter og friheter.

Formål og behandlingsgrunnlag

Informasjonen du oppgir til oss, informasjonen om hvilke produkter/tjenester du bruker og kjøper samt dine økonomiske opplysninger (når det er aktuelt) er generelt påkrevd for å kunne inngå en avtalebasert relasjon med oss.

I tillegg til informasjonen som nevnes over, kan vi også komme til å be deg oppgi andre opplysninger som kan bidra til å gjøre kommunikasjon mellom oss, så effektiv som mulig. Det kan for eksempel handle om personlige eller profesjonelle interesser, hvor du bor og så videre. Vi vil bare samle inn denne tilleggsinformasjonen i den grad du oppgir den til oss, dvs. med ditt samtykke.

Personopplysningene vi samler inn skal brukes til følgende formål:

 • Registrere deg som kunde (når det er aktuelt);
 • Gi deg informasjon, produkter eller tjenester du ber om og kjøper, samt tilrettelegge for fakturering;
 • Behandle jobbsøknader (når det er aktuelt);
 • For markedsføringsformål (når det er aktuelt), for eksempel aktiviteter rundt markedsundersøkelser eller ulike kampanjer via direkte markedsføring. Du kan når som helst kontakte oss og be om at vi ikke bruker dine data til direkte markedsføring fra oss eller send en e-post til post@jubr.no
 • Kommunisere med deg, inkludert formidle kundeservice; sende tjenesterelaterte meldinger i form av varsler, bekreftelser.

Deling av personopplysninger

Malermestrene Juuhl&Bratfoss As vil aldri utlevere noen opplysninger om deg til noen tredjepart, uten samtykke fra deg, med mindre loven krever det eller det er nødvendig i forbindelse med et produkt eller en tjeneste du har spurt om eller kjøpt fra oss.

Overføringer til tredjeland

Vi sørger alltid for å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS. Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor dataene må behandles et sted utenfor EU/EØS og derfor må overføres dit av oss eller en av våre leverandører eller underleverandører, lover vi at vi vil foreta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for at dataene dine skal behandles sikkert og få et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som minst kan sammenlignes med beskyttelsesnivået som tilbys innenfor EU/EØS.

Vi vil kun overføre personopplysningene dine til et land, område eller en sektor i et tredjeland hvis EU-kommisjonen har besluttet at det har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Datasletting

Vi vil lagre dataene dine i 5 – 10 år. Dette betyr blant annet at vi vil slette ansettelskontrakter, kontrakter med oppdragsgiver etc i våre databaser når ansatte eller denne type kontrakter ikke lenger er relevant, eller når opplysningene ikke lenger trengs til formålet de ble samlet inn for. Når vi lagrer dataene dine av grunner som ikke er knyttet til jobber eller ansettelser lagrer vi kun dataene så lenge det er nødvendig og/eller påkrevd ved lov for de respektive formålene.

Malermestrene Juuhl & Bratfoss As beskytter personopplysningene dine med tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For å hindre uautorisert tilgang og sikre korrekte data, bruker vi eksterne servere hvor vi lagrer informasjon


Dine rettigheter

Retten til innsyn

Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg og, hvis vi gjør det, informasjon om:

formålet med behandlingen av disse personopplysningene;
hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler;
hvilke personopplysninger vi utleverer til tredjeparter (mottakerne eller eventuelt kategoriene av mottakere);
hvor lenge vi vil lagre personopplysningene dine og vilkårene som brukes til å fastsette denne varigheten;
dine rettigheter (til sletting, korrigering, begrensning og protestering samt retten til å klage til en tilsynsmyndighet).
Hvis du ønsker informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine, ber vi deg kontakte oss via mail: post@jubr.no Forespørselen vil behandles raskt, i løpet av maksimalt 30 dager. Vi vil sende denne informasjonen helt gratis. Hvis det ønskes flere eksemplarer, forbeholder vi oss retten til å belaste et rimelig gebyr basert på våre administrative kostnader for slik forespørsel. Når forespørselen sendes elektronisk, vil vi gi informasjonen i elektronisk format via mail: post@jubr.no

Din rett til korrigering

Vi gjør alt vi kan for å sikre at dataene vi behandler er korrekte. Hvis du oppdager at vi har ufullstendige eller ukorrekte personopplysninger om deg i våre protokoller, ber vi deg ta kontakt slik at vi umiddelbart kan komplettere eller korrigere disse opplysningene.

Retten til sletting

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • personopplysningene dine trengs ikke lenger for formålet/formålene vi samlet dem inn for
 • du samtykker ikke lenger i behandlingen (når behandlingen kun er basert på samtykke som behandlingsgrunnlag)
 • formålet med behandlingen av personopplysningene er direkte markedsføring
 • dine personlige rettigheter overstyrer vår berettigede interesse i å fortsatt behandle personopplysningene dine (når vårt behandlingsgrunnlag er basert på berettiget interesse)
 • behandlingen av personopplysningene dine har ikke skjedd i samsvar med gjeldende lov
 • personopplysningene har blitt behandlet for å tilby informasjonssamfunnstjenester til et barn

Vi vil alltid slette personopplysninger hvis det er nødvendig for å kunne overholde en rettslig forpliktelse.

Hvis vi avviser din anmodning om sletting, vil vi informere deg om årsaken(e) til slik avvisning. Denne beslutningen vil ikke frata deg som individ retten til å klage på eller be om at slettingen håndheves med rettens hjelp.

Din rett til begrensning av behandling

Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger:

i en periode mens vi kontrollerer om personopplysningene er korrekte hvis du har protestert mot behandlingen av dem eller riktigheten i dem;
når behandlingen er ulovlig og du har motsatt deg sletting av personopplysningene og ber om at bruken av dem heller begrenses; eller
når personopplysningene ikke lenger trengs til formålet for behandlingen, men du trenger at de bevares for å kunne etablere, utøve eller forsvare et rettslig krav.

Hvis vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine som angitt over, vil vi fremdeles lagre dataene, men ikke bruke dem uten at det skjer: med ditt samtykke: (ii) for å anlegge, utøve eller forsvare rettslige krav; (iii) for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller (iv) når det er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser i EU eller et medlemsland.

Retten til dataportabilitet

I tilfeller hvor vi behandler personopplysningene dine med automatiserte metoder der behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke eller oppfyllelse av en kontrakt, har du rett til å få personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Retten til å protestere

Hvis du protesterer mot vår behandling av personopplysningene dine, inkludert profilering, basert på formålet vil vi avslutte behandlingen med mindre vi kan demonstrere tvingende berettigede grunner. Vi kan også komme til å fortsette med behandlingsaktiviteten hvis den er nødvendig for å anlegge, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis vårt formål med behandlingen er direkte markedsføring, vil vi umiddelbart slutte med slik behandling når vi får en innsigelse/protest fra deg som angitt over.

Spørsmål og klager

Vi håper informasjonen over er nyttig for deg og klargjør hvorfor og hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via mail: post@jubr.no. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet på vår behandling av personopplysningene dine.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 25.09.18