Frimurerlogen

Frimurerlogen

Vi har vært ansvarlige for restaureringen av lille festsal i Frimurerlogen

Arbeidene har bestått av mur- og reparasjonsarbeider med kalk.
Rensing og retusjering av takmalerier og vegg dekor.
Forgylling av ornamenter, border og gesims samt maling av friser og taklister.
Brystningen ble ommalt i orignale farger med strekdekor.
Alle arbeidene utføres etter antikvariske prinsipper.

Vi takker DNFO for oppdraget og et hyggelig samarbeid