Risenga terrasse og tunet boligsameiet

Våren 2021 utførte vi vask og beising av 10 blokker og tilsammen 125 boenheter for Risenga terrasse og tunet boligsameiet

Sitatet fra styreleder Ingar Tufte

» Malermestrene Juuhl & Bratfoss As utførte sommeren 2021 en omfattende vask og beising av våre blokker i Eddas Vei 10-50 i Asker

Arbeidene ble utført iht. avtalt fremdriftsplan og kontraktsum. Samarbeidet mellom beboer og Juuhl & Bratfoss var i hele perioden utmerket.

Vår erfaring med firmaet var at de leverte et godt håndverksmessig produkt og fulgte godt opp den daglige driften.

Vi anbefaler gjerne firmaet til andre «