Våle Kirke

Utvendig rehabilitering Våle kirke

Vår Vestfoldavdeling har rehabilitert Våle kirke er en middelalderkirke fra 1100 tallet og er bygget i romansk stil med rundbuer i vinduer og portaler.

For 15 år siden utførte M.Bratfoss rehabilitering innvendig og tilbakeførte kirken slik den var etter oppussingen i 1870

Nå har vi utført utvendig mur og pussarbeider samt kalking.

Med oss i prosjektet har vi Murmester Roy Holmsvik.

Vi takker Tønsberg kirkelige fellesråd for arbeidene og samarbeidet