Dør og vindu

Vi har eget dør- og vindusverksted med besøksadresse på Ådalsbruk i Løten Kommune.

Det vil i de fleste tilfeller lønne seg å rehabilitere gamle vinduer og dører i stedet for å skifte de ut. Med et eget malerverksted er vi ikke avhengig av været eller temperaturen ute, og arbeidene kan derfor gjøres hele året.

På vårt malerverksted kan vi arbeide under perfekte forhold, med jevn temperatur, god utlufting og gode lysforhold. Det vil bli tatt en tilstandsanalyse for hvilken behandling vinduene skal ha. Skulle det være behov vil vinduene eller dørene bli renset helt for maling og kitt, hjørnejern renses eller skiftes, og nytt malingsystem bygges opp igjen fra grunnen av. Eventuelle utbedringer av råteskader samt glassarbeider utføres på vårt verksted.

Vi har også lang erfaring og gode fagutdannede malere som er spesialister på antikvarisk dør- og vindusrestaurering. Vi er vant til å samarbeide med riksantikvaren og deres restriksjoner og anbefalinger.

Vi demonterer vinduer og dører og transporterer disse til vårt verksted. Vinduene og dørene leveres og monteres etter ferdig behandling.