Horten Sjømilitære samfund

Historisk tilbakeføring av rom 108 baren.

Det Sjømilitære Samfund har sin opprinnelse tilbake til første halvdel av 1800-tallet. Foreningen var en sammenslutning av datidens sjøoffiserer, og ble formelt stiftet i 1835. I forbindlese med flyttingen og opprettelsen av den nye marinebasen på Karljohansvern i Horten i 1860-årene reetableres det Sjømilitære Samfund der. I tillegg til å være en interesseforening for marinens sjøoffiserer ble det Sjømilitære Samfund også en sosial og kulturell institusjon hvor også sivile borgere hadde adgang.

Til å begynne med holdt det sjømilitære Samfund til i en mindre bygning inne på Karljohansvern.  Denne bygningen ble raskt for liten og uegnet, og i slutten av 1870-årene ble det ivret for å reise en ny og egen bygning. Arkitekt Johannes Henrik Nissen d.e. tegnet bygget.

Våre arbeider i dette bygget var å historisk tilbakeføre rom 108 baren til opprinnelig stand. Arbeidene ble utført i henhold til Vel Bevart sin rapport og antikvariske prinsipper.

Villaen er vernet og inngår i nasjonale festningsverk sin plan for Karljohansvern. Den er vernet i klasse 1.

Arbeidene som ble utført var omfattende reparasjon av stukkatur, strekking av jutestrie og papp. Himling og stukkatur ble malt med håndlaget limfarge. Veggene ble malt med linoljemaling. Dørene ble ådret i Eikeimitasjon. Gulvet ble lagt med ny eikeparkett som ble malt med historisk riktige border tilpasset fargen på veggene. Det ble malt ornamenter med sjablonger og strekdekor på brannmurene.

Arbeidene ble utført i samarbeid med Kristoffersen og sønn as

Arbeidene ble utført juli-okt 2016