Jarlsberg Hovedgård

Restaurering av Kjempestuen og Lange kavalèr og hovedtrapp.

Arbeidene ble utført på Jarlsberg Hovedgård. Jarlsberg Hovedgård er et av landets best bevarte slottsanlegg. Gården har vært residens for ulike lensherrer og har en lang og komplisert historie preget av brann og mange om- og påbygninger. Dagens hovedbygning har bevarte rester fra 1600- og 1700-tallet. Arkitekten var Jørgen Gerhard Løser.

Vi utførte innvendig antikvariske arbeider i Kjempe stuen og Lange kavaleer, samt trappeoppgangen.

Malearbeidene ble utført med laget limfarge, komposisjonsmaling og linoljemaling slik disse malingene ble laget originalt. De er også håndbrukket med organiske tørrpigmenter etter retningslinjer fra riksantikvaren.

Våre arbeider ble utført fra januar-juni 2016.